Currently browsing

Listopad 2019

kreatywność

Kreatywność jest w cenie

Zarządzanie produktem opiera się w dużej mierze na indywidualnym podejściu. Trudno jest znaleźć dwa identyczne produkty. Zawsze są pewne różnice pomiędzy nimi, które rzutują na sposób zarządzania całym procesem powstania i życia produktu na rynku. Kreatywność na każdym stanowisku pracy jest w cenie. Gdy jest to kierownik produktu, liczą się …