Na co uważać

Praca w zawodzie product managera, kierownik ds. produktu Chorzów, jest zajęciem opierającym się o pracę w zamkniętej powierzchni biurowej. Kierownicy w swych codziennych obowiązkach wykorzystują głównie komputer, telefon i inne urządzenia biurowe ułatwiające wykonywanie swojej pracy. Jedynie od czasu do czasu zdarza się, by kierownik produktu musiał wyjechać z firmy na spotkanie z klientami, kontrahentami lub dostawcami. Większość obowiązków to zadania biurowe, mające określony wpływ na zdrowie kierownika produktu. Prawidłowe wykonywanie zadań zawodowych wiąże się z dogłębną wiedzą na temat warunków swojej pracy i zagrożeń, jakie grożą pracownikowi z tytułu wykonywanych obowiązków. Poniżej przedstawiono typowe zagrożenia związane z pracą biurową:

14CZYNNIKI MOGĄCE POWODOWAĆ WYPADKI

  • Śliskie, polerowane i pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku.
  • Ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia.
  • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego.
  • Uszkodzone elektryczne urządzenia biurowe, palenie tytoniu – możliwość poparzeń i urazów w wyniku pożaru (zagrożenie wzrasta w obecności dużej ilości papieru).

CZYNNIKI FIZYCZNE

  • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych – możliwość uszkodzenia słuchu.

CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

  • Substancje chemiczne charakterystyczne dla środowisk pracy w pomieszczeniach biurowych – możliwość zatrucia.

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

  • Mikroorganizmy chorobotwórcze – możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi w wyniku kontaktu z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji.

CZYNNIKI ERGONOMICZNE, PSYCHOSPOŁECZNE I ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY

  • Przepracowanie, problemy interpersonalne (zwłaszcza z personelem, za który kierownik jest odpowiedzialny i z personelem wyższego szczebla), niemożność wzięcia urlopu w dogodnym czasie, stała potrzeba konfrontacji z problemami organizacyjnymi i logistycznymi – możliwość stresu psychicznego i związanych z nim zaburzeń psychosomatycznych.
  • Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, w tym praca przy komputerze, typowe dla środowiska biurowego – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmiernego obciążenia wzroku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *