Currently browsing tag

zarządzanie ludźmi

umiejętności zarządzania

Umiejętności zarządzania

Wykształcenie z zakresu zarządzania jest ważne w ubieganiu się o stanowiska menadżerskie. Doświadczenie jedynie pomaga w byciu dobrym kierownikiem. Niestety bardzo rzadko kierownik jest idealnym kierownikiem, nie mając rzeczowej wiedzy o sposobach zarządzania. Urodzeni liderzy to wyjątki. Pewnym remedium na brak wiedzy jest jej uzupełnienie. Pracodawca dostrzegając potencjał w pracowniku, …

stres

Ogromny stres

Stanowisko kierownicze zobowiązuje i wiąże się ze stresem, czego nikt nie ukrywa. Podejmując się wyzwania, godzimy się też na stres. W handlu kierownicy w szczególności mają stresująca pracę z uwagi na ogrom obowiązków i wymagania szefostwa względem planów sprzedażny. Utrzymanie poziomu sprzedaży, jakości obsługi i produktu to sporo jak na …

manager

Stanowisko menadżerskie

Wielkie przedsiębiorstwa produkujące wiele produktów różnią się od tych mniejszych firm także i formą zarządzania. Istnieje tam stanowisko takie jak kierownik produktu. Jest to osoba zajmująca się wyłącznie jednym produktem od fazy projektu, poprzez wytworzenie, aż do sprzedaży. Jest to istotne stanowisko menadżerskie, które ma wpływ na cały proces produkcyjny. …