Zakres obowiązków product managera

Kierownik ds. produktu Toruń, często nazywany również menedżerem produktu lub, z angielska, product managerem, jest osobą, która w wielu współczesnych firmach ubezpieczeniowych odgrywa niebagatelną rolę w ich rozwoju. Jego zakres obowiązków jest bardzo rozbudowany i wymagający, dlatego product managerowie zostają wybrani na podstawie bardzo dokładnie sprecyzowanych wymagań. Niemal niemożliwym jest, by na stanowisku kierownika ds. produktu znalazła się osoba bez uprzedniego doświadczenia zawodowego w branży ubezpieczeniowej. Na zakres obowiązków kierownika składają się:

  • 2koordynacja i nadzór nad rozwojem oferty w zakresie produktu lub grupy produktów oferowanych przez ubezpieczyciela dla klientów indywidualnych i firm,
  • negocjowanie parametrów i wdrażanie produktów do kanałów dystrybucji: firm brokerskich, banków, doradców finansowych, sieci własnej;
  • opracowywanie ogólnych warunków ubezpieczeń oraz taryf, współudział w tworzeniu polityki ryzyka dla produktu;
  • zarządzanie zespołami projektowymi, opracowywanie instrukcji, procedur, wytycznych i interpretacji dla produktu;
  • dostosowanie regulacji produktowych do otoczenia rynkowego i prawnego oraz wymogów towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • współpraca w zakresie prowadzonych działań marketingowych (kampanie reklamowe, materiały informacyjne)
  • współpraca z działem IT pod kątem wdrażania rozwiązań systemowych związanych z produktem;
  • bieżąca analiza rynku pod kątem pozycjonowania produktów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *